• 13971595957
  • 168292913@qq.com
  • 武汉市硚口区解放大道66号融侨锦城

婚姻外遇调查

婚姻外遇调查


提供婚姻方面的各种咨询调查服务

   

                                                               1、婚姻及相关民事(如重婚、出轨等)咨询调查与援助;

                                                               2、针对婚姻挽回进行分裂原因分析,调查对方的态度和要求,设计挽回的方案及协助实施;

                                                               3、针对想脱离不幸婚姻的客户进行方案设计和援助;

                                                               4、必要时以配偶身份协助协调谈判,为委托人争取最大的利益,必要时协助委托人报警。